Om oss

Besöksadress:

Stora Robertsgatan 16, 00120 Helsingfors
karta

Öppettider:

Tisdag-söndag 11–17, Måndagar stängt

Sinne är en plats för finländsk och internationell samtidskonst. Tyngdpunkten ligger främst på ung och experimentell konst.

Med ett program som består av utställningar, konstnärssamtal, seminarier och mycket mer, stödjer Sinne mötet med samtidskonsten. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet och att fungera som en plats där konst diskuteras och förmedlas. Sinne driver även pedagogisk verksamhet för bland annat skolelever och dagisbarn.

Enskilda konstnärer, konstnärskollektiv och kuratorer kan ansöka om utställningstid två gånger om året. Med utställningar, som sker genom urval av ansökningar eller samarbeten mellan finländska och internationella aktörer, erbjuder Sinne ett varierande utställningsprogram.

Verksamheten drivs av Stiftelsen Pro Artibus, som är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation.

Ansök

Instruktioner och datum för ansökningar finner ni här. Nästa ansökningsomgång blir i sen vår 2015.

Utställningar

Enskilda konstnärer, konstnärsgrupper och kuratorer kan ansöka om utställningstid på Sinne. Ung samtidskonst och platsspecifika projekt prioriteras.Utställningsperioden är 3,5 veckor. Att hålla utställning på Sinne är gratis. Ansökan görs på svenska på och följande material bör bifogas:

  • utställningsplan
  • material som stöder ansökan (bilder, cd, dvd)
  • CV

Projekt

Aktörer inom kulturfältet kan ansöka till Sinne även med kortare projekt. Tider för projekt sökes med en fritt formulerad ansökan.

Ansökningsblanketter:

Ansökningssystemet öppnas på våren!

Kontakt

Konstnärlig ledare
Markus Åström
markus.astrom(at)proartibus.fi
+358 41 4376728

Curator för publikarbete
Kia Orama
kia.orama(at)proartibus.fi
+358 40 5298656